Menu
Kalendář akcí školní rok 2019/2020

Září

  • zahájení školního roku 2019/2020      2.9.2019
  • proces adaptace nově přijatých dětí
  • pokračování v projektu recyklování starého papíru - PAPÍR ZA PAPÍR
  • pokračování ve sběru malých elektrospotřebičů a baterií - RECYKLOHRANÍ  zapojení do plnění úkolů tohoto projektu
  • zahájení celoročního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

   

   

Říjen

  • rytmicko-pohybová průprava pro děti "Tancování s Martinou" 2.10.-25.10.2019
  • vítání občánků - Duhová třída 5.10.2019                       
  • sběr žaludů a kaštanů pro zvěř v přilehlých lesích
  • projektové dopoledne ve spolupráci s Hamzovou léčebnou "Co je a umí strom" 8.10.2019
  • divadelní představení "Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolvrak pozřel Karla" 14.10.2019
  • projektové dopoledne pro předškoláky "Máme rádi zvířata" 22.10.2019

Listopad

  • zahájení plaveckého kurzu pro "předškoláky" 1.11.2019                                      
  • divadelní představení Divadla Kozlíček "Hloupý Honza" 19.11.2019                                              
  • 13.ročník vánočního čarování  22.11.2019                                                 
  • návštěva vánoční výstavy na hradě Košumberk                          
  • návštěva vánoční výstavy v Hamzově léčebně Košumberk       

Prosinec

  • adventní čas na třídách
  • polodenní vycházky do místních lesů - Vánoce pro zvířátka dle třídních programů
  • Mikulášská nadílka ve školce   5.12.2019
  • návštěva žáků 1.tříd v mateřské škole                                 
  • divadelní představení "Míša, Máša a Vánoce" 16.12.2019 
  • Vánoční koncert žáků ZUŠ 
  • ukončení plaveckého výcviku 19.12.2019                        

  Leden                                 

 

 • zimní sezónní činnosti na školní zahradě 
 • exkurze do řemeslných dílen v Luži a okolí dle třídních programů
 • divadelní představení "O tučňákovi" 21.1.2020   

 

Únor

 • masopustní rej - karnevaly ve třídách     dle třídních programů
 • divadelní představení "Hrnečku vař"  18.2.2020 
 • pozorování řeky Novohradky v zimě      dle třídních programů
       

Březen

 • beseda o knize v místní knihovně  /po třídách/                                  
 •  divadelní představení "Hastrmánkovo jaro"  19.3.2020                                       
 • návštěva 1. třídy ZŠ předškoláků před zápisem                          
                                                    

Duben

 • zápis do Základních školy v Luži                                                                                                    
 • jarní Novohradka - vycházky do přírody dle třídních programů
 • Den otevřených dveří 23.4.2020 
 • Hudebně výchovný pořad "Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme" 29.4.2020                                           
 • hudební koncert ZUŠ Luže   pro předškoláky                                                                              
                                                                                                                                                               

Květen 

 • zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021  4.-35.5.2020
 • divadelní představení "O velikém šnekovi" 14.5.2020  
 • Návštěva výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ   
 • Vystavení tabla předškoláků 
 • oslava dne rodiny       dle třídních programů
 •  exkurze na kozí farmu v Lozicích             
 • školní výlet 
   

Červen          

 • oslava Dne dětí - "Zahradní slavnost" s Veronikou Vičarovou" 1.6.2020
 • beseda s myslivci s ukázkou dravců v rámci měsíce myslivosti a ochrany přírody 
 •  informativní schůzka rodičů nových dětí  16.6.2020 
 • slavnostní vyřazení předškoláků na hradě Košumberk   

Kalendář bude v průběhu roku doplňován a upravován podle aktuálních nabídek a možností školy.

 

 

 

 

 

 

Aktuality
09.10.2019

 14.října 2019 Divadelní představení "Kterak drak Yrav Yvolrak pozřel Karla"

  začátek v 9:30 hodin

 16.října 2019 3.lekce rytmicko pohybové průpravy "Tančime s Martinou"

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2019 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz