Menu
Denní program

 

Denní rozvrh : 

 6.15 -   8.00     ranní scházení, volné hry, individuální vzdělávací aktivity a činnosti

 8.00 -   9.30     přesnídávka, vzdělávací aktivity podle třídních vzdělávacích programů,            

                        zdravotně preventivní cvičení

  9.30 - 11.30        příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání a hygiena před obědem

11.30 - 12.15     oběd, příprava na odpočinek

12.15 - 14.00     odpočinek podle potřeb dětí, zařazování nespavého programu   

14.00 - 14.30     hygiena, oblékání, svačina

14.30 - 16.00     volné hry a činnosti, individuální vzdělávací aktivity a činnosti

Přehled je pouze orientační, flexibilně se přizpůsobuje potřebám dětí a denním okolnostem.

Vzdělávací činnosti jsou sestavovány z jednotlivých Pramínků řeky Novohradky. Cílem je vytvořit co nejpestřejší tok řeky - skladbu vzájemně se  prolínajících a propojených pramínků, které budou příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání .


 

PRAMÍNKY ŘEKY NOVOHRADKY

Pramínek TĚŠÍK učí čistotě lidských vztahů, laskavosti, pochopení, lásce a přátelství. Naší největší starostí je zachovat mu neposkvrněnou čistotu.

 Pramínek  PROUTEK je hbitý, dovádivý, zdatný, tichý i hlučný, skotačivý a nezkrotný jako vítr, který dovádí nad řekou Novohradkou a láká nás ke hře a pohybu.

  Pramínek ZVÍDÁLEK chvíli nepostojí, zvědavě se rozhlíží  kolem sebe, všechno pozoruje a zkoumá. Jak tak pluje krajinou zajímají ho města, vesnice, lidé, zvířátka, stromy, květiny, věci…

 Pramínek PÍSKLÍK vesele zní, je ho slyšet na loukách, polích, lesích i ve městech, lidé i zvířátka si chodí poslechnout jeho zvonivý hlásek, kterým vesele prozpěvuje písničky a vypráví příběhy a pohádky z dalekých krajů i domova..

 Pramínek PRSTÍK  je zručný, šikovný a bystrý, miluje svou řeku, louku, les, města, lidi, živočichy … Na hladině řeky Novohradky píše vzkaz všem  lidem, že planetu Zemi musíme společně chránit a pečovat o ni. 

 

Soubory ke stažení

77 kB
69 kB
83 kB
50 kB
131 kB
Aktuality
26.01.2020
Omezení provozu MŠ

V pátek 31.1.2020 bude Mateřská škola v Luži otevřena v omezeném provozu

a to z důvodu pololetních prázdnin ve školách vyššího typu.

Otevřena bude třída na hlavní budově.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz