Menu
Školní vzdělávací program
Motto :

Slunce, voda, vzduch, vítr, oheň, tráva,... všechno bohatství je tady pro Tebe a pro dobro všech.

Školní program „ušitý na míru“ naší škole jsme nazvali „S Novohradkou do světa“. Inspiruje děti k tvořivosti a touze objevovat.

O Novohradce.

Městečko Luže se rozkládá z největší části na pravém břehu řeky NOVOHRADKY. Tato kouzelná říčka vtéká do Luže z luk a polí, z výšky na ní zhlíží hrad Košumberk,a majestátný kostel Na Chlumku, protéká celou Luží a pokračuje dále do světa. Jsou na ní postaveny mosty a splavy, v létě nabízí chladivou vodu k osvěžení a v zimě láká děti k ledovým radovánkám. Ochraňuje vodní živočichy a svými pramínky dává život zvířátkům žijícím v těsné blízkosti. Po dlouhá léta je svědkem proměn v životě lidí i přírody.

Pramínky řeky Novohradky nás provází klikatou cestou vedoucí k moudrosti tohoto života a světa. Čím více Pramínků se spojí a my se je naučíme dobře znát, tím silnější bude řeka Novohradka a tím bohatší a širší bude naše vědění.

Integrované bloky :  

1. K Novohradce ruku v ruce

2. Novohradka nás chrání a posiluje

3. S Novohradou za poznáním

4. Proměny Novohradky

5. S Novohradkou letem světem

Ke každému integrovanému bloku je v ŠVP nabídka tématů, ze které si na daný školní rok vybírají sami pedagogové tématické zaměření učiva.

 

 

 

Aktuality
26.01.2020
Omezení provozu MŠ

V pátek 31.1.2020 bude Mateřská škola v Luži otevřena v omezeném provozu

a to z důvodu pololetních prázdnin ve školách vyššího typu.

Otevřena bude třída na hlavní budově.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz