Menu
Projekty z EU

 

Díky šablonám získáváme nemalé finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Získané finance slouží ke zkvalitňování vzdělávání ve škole a přispívají k odbornému růstu pracovníků školy.

 

Šablony II.

Název projektu:

„Co neprošlo smysly, nemůže být v mysli“.

Realizátor:

Mateřská škola, Luže, okres Chrudim

Družstevní 366

538 54 Luže

Doba realizace projektu:

1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Projekt byl podpořen dotací ve výši 563 256,- Kč,

z toho příspěvek EU je 478 767,60 Kč. 

Zvolené oblasti při realizaci:

 1. Personální podpora - školní asistent poskytuje podporu dětem ohroženým školním neúspěchem

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů v oblasti:

  • Polytechnické vzdělávání
  • Matematická pregramotnost
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

3. Projektové dny ve škole:

  • Kam ptáčkům na zimu, připravíme obživu (s pracovníky Záchranné stanice Pasíčka)
  • Čím budu (aktivity s odborníkem z praxe – truhlářem)
  • Sochařství (aktivity s odborníkem z praxe – sochařem)
  • Pracujeme s mámou, tátou (aktivity s odborníkem z praxe – zahradníkem)
  • S Kaštánkem do říše květů (aktivity s metodičkou arboreta, zástupkyní HL v Unii botanických zahrad ČR)
  • Co umí strom (aktivity s metodičkou arboreta, zástupkyní HL v Unii botanických zahrad ČR) 


4. Komunitně osvětová setkávání (aktivity s rodiči, dětmi a veřejností )

  

Šablony I.

Název projektu:

„Vzdělání je hlava, srdce, ruka“.

Realizátor:

Mateřská škola, Luže, okres Chrudim

Družstevní 366

538 54 Luže

Doba realizace projektu:

1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

Projekt byl podpořen dotací ve výši 428 054,- Kč,

z toho příspěvek EU 363 846,- Kč.

 Zvolené aktivity při realizaci:

1. Personální podpora – školní asistent

2. Osobnostní rozvoj pedagogů

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

4. Prevence logopedických vad – absolvování kurzu pro logopedické asistenty

5. Tematická setkávání s rodiči

Tento projekt je ukončen.
 

Aktuality
26.01.2020
Omezení provozu MŠ

V pátek 31.1.2020 bude Mateřská škola v Luži otevřena v omezeném provozu

a to z důvodu pololetních prázdnin ve školách vyššího typu.

Otevřena bude třída na hlavní budově.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz