Menu
Za co a kolik budete v naší škole platit?

za celodenní stravu 34,- Kč ( přesnídávka: 9,- oběd : 17,- svačina : 8,-)
za polodenní stravu 26,- Kč ( přesnídávka, oběd )

děti s odkladem školní docházky platí 36,- Kč za celodenní stravu

  • děti mohou využívat jakoukoliv kombinaci stravy, například oběd a odpolední svačina nebo pouze přesnídávku či svačinu - třeba při odchodu k lékaři, či při dopolední docházce apod.
    při plné měsíční docházce asi 800,- Kč /podle počtu dní v měsíci /

    Platby jsou vybírány bezhotovostně Stravné se vybírá na následující měsíc a úplata za předcházející.  Příklad :  v měsíci září se vybírá stravné na říjen a úplata za září, v měsíci listopadu se vybírá stravné na prosinec a úplata za listopad atd... Inkaso plateb se zadává  10. dne v měsíci prostřednictvím sběrného účtu  u ČS.  Výpočet poplatků provádí software Školní jídelna.

  • úplata za předškolní vzdělávání a školské služby : 370,- Kč je základní částka; rodiče mají možnost při splnění daných podmínek požádat o poměrné snížení či osvobození od úplaty
  • povinné předškolní vzdělávání dětí (v posledním ročníku MŠ) je bezplatné, bezplatné je i pro děti s odkladem školní docházky 
  • za jednorázové akce jako jsou divadelní představení, fotografování, plavecký výcvik, výlety apod. se vybírá konkrétní částka přímo odpovídající nákladům na danou akci
Aktuality
23.06.2020
Slavnostní vyřazení předškoláků

Ve středu 24.června 2020 se na zahradě MŠ uskuteční slavnostní vyřazení předškoláků. Začátek v 15.30 hodin.Pokud bude deštivé počasí, akce se uskuteční na Duhové třídě.

23.06.2020
Přerušní provozu o hlavních prázdninách

Mateřská škola v Luži oznamuje přerušení provozu z důvodu plánovaných oprav a malování v době od  3.8.2020 do 31.8.2020. Obnovený provoz bude začínat v úterý 1.9.2020 ve všech třídách mateřské školy.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz