Menu
Za co a kolik budete v naší škole platit?

za celodenní stravu 34,- Kč ( přesnídávka: 9,- oběd : 17,- svačina : 8,-)
za polodenní stravu 26,- Kč ( přesnídávka, oběd )

děti s odkladem školní docházky platí 36,- Kč za celodenní stravu

  • děti mohou využívat jakoukoliv kombinaci stravy, například oběd a odpolední svačina nebo pouze přesnídávku či svačinu - třeba při odchodu k lékaři, či při dopolední docházce apod.
    při plné měsíční docházce asi 800,- Kč /podle počtu dní v měsíci /

    Platby jsou vybírány bezhotovostně Stravné se vybírá na následující měsíc a úplata za předcházející.  Příklad :  v měsíci září se vybírá stravné na říjen a úplata za září, v měsíci listopadu se vybírá stravné na prosinec a úplata za listopad atd... Inkaso plateb se zadává  10. dne v měsíci prostřednictvím sběrného účtu  u ČS.  Výpočet poplatků provádí software Školní jídelna.

  • úplata za předškolní vzdělávání a školské služby : 370,- Kč je základní částka; rodiče mají možnost při splnění daných podmínek požádat o poměrné snížení či osvobození od úplaty
  • povinné předškolní vzdělávání dětí (v posledním ročníku MŠ) je bezplatné, bezplatné je i pro děti s odkladem školní docházky 
  • za jednorázové akce jako jsou divadelní představení, fotografování, plavecký výcvik, výlety apod. se vybírá konkrétní částka přímo odpovídající nákladům na danou akci
Aktuality
26.01.2020
Omezení provozu MŠ

V pátek 31.1.2020 bude Mateřská škola v Luži otevřena v omezeném provozu

a to z důvodu pololetních prázdnin ve školách vyššího typu.

Otevřena bude třída na hlavní budově.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz